Geschiedenis

De Norbertijnen gisteren en vandaag

De Norbertijnen

Armoiries de Prémontré (réfectoire) Al in de eerste jaren van haar bestaan kende Prémontré een grote verbreiding door heel Europa. De orde telde tegen het einde van de 13e eeuw meer dan 600 huizen, voornamelijk in Frankrijk, het Duitse Rijk, de Lage Landen, Engeland, Schotland, Spanje en in Oost-Europa. Aan het begin van de 15e eeuw waren de kloosters van de orde door Alexander V volledig ontheven van het bisschoppelijk gezag. Vanaf die tijd begint een langzame teruggang die werd versterkt door het in commende geven van de abdijen en de opkomst van het Lutheranisme. In Frankrijk en Spanje werd getracht hervormingen in te voeren maar die waren niet blijvend van aard. De in de 17e eeuw herwonnen luister overleefde de Franse Revolutie niet maar kan worden gezien als voorloper van de Renaissance in de tweede helft van de 19e eeuw die vanuit België en Centraal Europa zal uitgaan. In de 20e eeuw verbreidde het Premonstratenzer leven zich langzamerhand over de hele wereld.

Er zijn tegenwoordig nog 1000 norbertijnen en norbertinessen. De norbertijnen vormen slechts een (meerderheids) deel van de reguliere kanunniken. Er zijn bovendien congregaties met kleine afwijkingen, zoals de kanunniken van Lateranen, Le Grand Saint-Bernard, Saint-Maurice d’Agaune, Saint-Victor, Onbevlekte Ontvangenis, Windesheim, allemaal verenigd in de confederatie van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. Andere gemeenschappen komen dicht in de buurt van deze ideeën maar dragen de naam van reguliere kanunniken niet.

Waarvan leven de norbertijnen tegenwoordig? En hoe? De verschillende gemeenschappen zijn verplicht (net als vroeger!) om een middelgroot of klein bedrijf op te richten en te exploiteren om in de kost te voorzien. Drukkerij (Berne); boerenbedrijf (Kinshasa, Ierland, Postel); kaasmakerij (Postel); school (Averbode, USA, Australië); overeenkomst met een brouwerij (Tongerlo, Postel, Park, Leffe, Grimbergen); retraitehuis en gastenverblijf (bijna overal); astronomisch observatorium (Mira, Grimbergen); kunstboekbinden (Oosterhout); bosbouw (Schlägl, Geras, Slovakië); bedevaart (Conques).

Wettelijke vermeldingen Contact Développements SPIP & WordPress sur mesure - studiomaiis.net